23 views
Tjäderspelplatser
AH försöker lokalisera spelplatser inför sitt nya vindkraftprojekt.

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:03Vi har nu gått genom alla lämpliga skogsområden i utkanten av projektområdet.
00:04 - 00:05I söder har myrkanterna söks av.
00:05 - 00:07Flera snöspår går åt norr.
00:08 - 00:12I skogarna finns massor med gammal spillning
00:12 - 00:15men inga är färskare än någon vecka.
00:17 - 00:19Spelplatsen är nånstans i mitten.
00:19 - 00:21Det löser sig med projektet.
00:24 - 00:26Tyvärr..
00:27 - 00:28...är det så...
00:31 - 00:33att det inte verkar finnas en spelplats.
00:34 - 00:36Den måste finnans nån annan stans.
00:53 - 00:58Granér, Bernhold, Svahn, Dahlén och Bos stannar i rummet
01:13 - 01:15Det måste vara helt fel!
01:15 - 01:17Någon måste ha gjort nåt fel!
01:18 - 01:23Det är perfekta tjäderskogar där.
01:25 - 01:28Precis utanför projektområdet.
01:29 - 01:31Man ser ju mönstret!
01:31 - 01:34Klustren för tupparna är tydliga.
01:34 - 01:37Samtliga klustren motsvarar en tupp.
01:37 - 01:40Minst fem till tio tuppar finns det ju.
01:40 - 01:42Mein Fuhrer, vi har lyssnat på inflog två nätter
01:42 - 01:46Ni måste vara fan helt döva! Oduglingar!
01:46 - 01:48Mein Fuhrer, vi har bästa hörseln av alla konsultbolag!
01:48 - 01:52Men nånting är det ju fel på.
01:53 - 01:54Det ser man ju.
01:56 - 01:57Ni tror kanske att ni kan nått
01:57 - 02:00efter att ha utbildat er flera år på universitetet
02:00 - 02:03och fått lära er om hur naturen fungerar.
02:04 - 02:08Hur ska jag få genom projektet nu?
02:08 - 02:13Om spelplatserna finns i mitten av området blir det ju stopp för hela projektet.
02:14 - 02:16Jag borde bättre ha låtit
02:17 - 02:21avverka hela projektområdet, som Stalin gjorde.
02:27 - 02:29Alla dessa naturvärden....
02:30 - 02:34Ändå har jag ensamt, helt ensamt lyckats
02:34 - 02:36bygga vindkraft i hela Europa.
02:41 - 02:42Spelplatser.
02:43 - 02:47Av alla saker ska vi leta efter spelplatser för tjäder och ta hänsyn.
02:48 - 02:53Och trots att vi letar hittar vi dem inte.
02:54 - 02:56Men ni ska ut och leta igen
02:56 - 02:59Om det så är det sista ni gör
03:00 - 03:02och fastnar i björksnår eller drunknar i en å!
03:04 - 03:07Det är OK Malin, han lugnar sig.
03:14 - 03:16Det kanske är sant trots allt....
03:19 - 03:23....det låter nästan omöjligt att de kan spela under såna omständigheter.....
03:25 - 03:26I ungskogarna...
03:31 - 03:33Jag ger upp projektet.
03:40 - 03:46Ni herrar får väl leta i gallrad 40-årig tallskog mitt i området
03:46 - 03:49vid nån vändplan eller så.
03:53 - 03:56Gör vad ni vill.