1475 views
Polski profesor narzeka na studentów i ewaluacj?
Polski profesor narzeka na studentów i ewaluacj? dyscyplin naukowych

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:05Mówi? im ca?y semestr: piszemy, piszemy, dzia?amy, nie ma czasu
00:05 - 00:07Byle do przodu, najwy?ej poprawisz.
00:07 - 00:10Nobla i tak nie dostaniesz.
00:11 - 00:16Sko?cz studia szkoda kasy twoich starych. A on mi pod koniec kwietnia
00:17 - 00:21?e chcia?by zmieni? temat
00:21 - 00:24I metod? badawcz?
00:29 - 00:31Ale obrona w terminie
00:31 - 00:34Bo si? wybiera do szko?y doktorskiej
00:38 - 00:40Bo kocha pisa?
00:41 - 00:47Mówi? no dobra ale nie szkoda tej pracy? Wczoraj mi Pan co? wys?a?
00:47 - 00:50On mi na to ?ebym nie sprawdza?
00:50 - 00:56Bo to z wikipedii
00:58 - 00:59Definicja mu si? spodoba?a
00:59 - 01:01To co b?dzie w?asn? wymy?la?
01:04 - 01:06Jeszcze co? pomyli
01:06 - 01:08Sprawdzone najlepsze
01:13 - 01:14Pytam: ale Pan jest autorem?
01:14 - 01:16Bo wtedy to uprawnione
01:16 - 01:20Tylko trzeba przypis
01:21 - 01:27On ?e nie za bardzo. Szkoda ?e nie wiedzia? wcze?niej
01:35 - 01:36I ?e to moja wina
01:36 - 01:39Bo mu nie powiedzia?em
01:41 - 01:44Dobra, starczy o tych studentach
01:44 - 01:47Teraz si? ?yje ewaluacj? dyscyplin naukowych
01:47 - 01:49Ludzie u nas pisz? ksi??ki do szuflady
01:50 - 01:53Jak za komuny
01:54 - 01:56Nie z powodu braku kasy
01:56 - 01:58Tylko przekroczyli?my limit monografii
01:58 - 02:02Dziekan kupi? wszystkim kalkulatorki i liczymy pierwiastki
02:05 - 02:07I u?amki
02:10 - 02:11Ile slotów wyjdzie
02:11 - 02:13Ja nawet nie wiem co to jest
02:15 - 02:17Na wydziale kumaj? to ze 3 osoby
02:17 - 02:20Z czego jedna na Erasmusie
02:21 - 02:28A druga na kwarantannie. Ale pracuje zdalnie, oczywi?cie na prywatnym komputerze
02:29 - 02:30A trzecia?
02:30 - 02:32W?a?nie z?o?y?a wypowiedzenie
02:36 - 02:39Mówi ?e punkty to mo?e zbiera?
02:40 - 02:42Ale na Orlenie
02:50 - 02:55Rektor negocjuje z Tinderem zakup oprogramowania
02:56 - 02:58Jak to oprogramowanie Tindera?
02:58 - 03:04B?dzie nas ??czy? w pary mi?dzy dyscyplinami
03:04 - 03:09Zamiast u?amka masz pierwiastek lub ca?o??
03:09 - 03:11Ciekawe kto b?dzie najbardziej po??dany
03:16 - 03:20S?ysza?em ?e teologowie
03:23 - 03:26Nowa lista nie?le zamiesza?a
03:31 - 03:36Wszystkie instytuty zmieniaj? nazw? na katedry, mo?e si? uchowaj?