25 views
Vekeplan
............................................................

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:05I 8. klasse hadde me vekeplanen på papir sant
00:05 - 00:07Og når me begynte i 9. klasse sa dei at me skulle
00:07 - 00:10slutta med vekeplan på papir, og ha den digitalt i staden
00:11 - 00:16Så kom dei brasande inn og sa at 10 skulle få ha vekeplan på papir
00:17 - 00:21Og veit du kva dei sa....
00:21 - 00:24Dei sa me skulle få den på papir når me gjekk i 10
00:29 - 00:31Når me gjekk i 10
00:31 - 00:34Dei sa det
00:38 - 00:40Løgnarar heile gjengen
00:41 - 00:47Så kjem me til 10, og veit du kva som skjer då?
00:47 - 00:50Me får beskjed om at ingen skal få den på papir
00:50 - 00:56Og dei sa det var på grunn av miljøet
00:58 - 00:59Dei gidd ikkje ein gong å gå..
00:59 - 01:01I nett 10 minutt, ned til Turbinen
01:04 - 01:06Nett 10 minutt
01:06 - 01:08Dei køyrer i staden
01:13 - 01:14Snakk om miljøsvin
01:14 - 01:16Dei er verre enn oss
01:16 - 01:20Og dei driv å bruke oss som ein unskulding
01:21 - 01:27Trur de verkeleg dei tek seg tida til å gå
01:35 - 01:36Latskap
01:36 - 01:39Så endrer dei heile vekeplanen, med måla og leksene på same stad
01:41 - 01:44Så blandar dei inn noko tull om at leksene....
01:44 - 01:47er det som står med feit skrift
01:47 - 01:49Det er ikkje alle lærarane som gjer det
01:50 - 01:53Og dei forventar at me skal kunne lesa tankane deira
01:54 - 01:56Kjefte på oss...
01:56 - 01:58for å ikkje ha gjort leksena
01:58 - 02:02som me ikkje ein gong viste me hadde
02:05 - 02:07Me får skulde for....
02:10 - 02:11det dei gjer feil
02:11 - 02:13Er dei blåst i hovudet eller..
02:15 - 02:17Funke ikkje den logiske tankegongen elle
02:17 - 02:20Forvente dei at me skal ta ansvar for alt?
02:21 - 02:28Kva vert det neste?
02:29 - 02:30At leksene fjernes?
02:30 - 02:32Og me må huska dei utanatt?
02:36 - 02:39Kor dum går det ann å bli?
02:40 - 02:42Me er jo berre ein gjeng med barnehageungar ifølge dei
02:50 - 02:55Nokon av lærarane våre så konfliktsky, og seier at me går rett i strupen på dei
02:56 - 02:58når me snakkar heilt vanleg
02:58 - 03:04Skal ikkje nemna namn *host* *host*
03:04 - 03:09Lærarane må verkeleg slutta å gå mot sine eigne ord heile tida
03:09 - 03:11Det byrjar å verta veldig forvirrande
03:16 - 03:20Off no vart eg litt uvell
03:23 - 03:26Eg fekk lyst til å dansa
03:31 - 03:36Vert du med??