83 views
MAB4 2019
Menší video na pobavení k první zápo?tové písemce v p?edm?tu MAB4 v roce 2019, nemá sloužit k urážkám.

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:05?íkám kluk?m v kruhu "budu se u?it jak nikdy, nechci to podcenit jak minulý semestr MAB3."
00:05 - 00:07Chodil jsem poctiv? na cvika, docela tomu rozumím, snad to p?jde
00:07 - 00:10Fakt jsem to drtil, pod tlakem, celý víkdend, víc to nešlo.
00:11 - 00:16P?ece nic horšího než to lo?ské zelené zadání nem?že p?ijít, ?íkal jsem si...a hádej co
00:17 - 00:21Nikdy jsem se tak moc v život? nemýlil
00:21 - 00:24To je co?
00:29 - 00:31To je co?
00:31 - 00:34Z celého zadání mi vyšly dob?e jen lokání extrémy implicitní funkce
00:38 - 00:40To je co?
00:41 - 00:47Žádné zelené lo?ské, ale letošní bílé, to je teprve ná?ež, co bych dal za transformaci co vede na Eulerovu diferenciální rovnici.
00:47 - 00:50Chceš v?d?t co za transformaci jsme tam dostali my?
00:50 - 00:56Že transformujte pomocí pseudosférických sou?adnic zadané rovnicemi x,y,z n?jaký výraz
00:58 - 00:59siny, cosiny a nadruhou
00:59 - 01:01Takovou transformaci jsem v život? nevid?l.
01:04 - 01:06Nespo?ítál jsem ani jakobián.
01:06 - 01:08Prost? to nešlo.
01:13 - 01:14To je co?!
01:14 - 01:16Pak, že dokažte existenci totálního diferenciálu.
01:16 - 01:20Vždycky jsme jeho existenci vyvraceli, a te?? Dokažte.
01:21 - 01:27Ved?l jsem jak to spo?ítat, ale teda nevím jak dokázat, že existuje více rozm?rná limita, z definice?
01:35 - 01:36Prost? jsem napsal, že se to musí rovnat nule.
01:36 - 01:39Nic jiného m? zrovna prost? nenapadlo no.
01:41 - 01:44Te? vážn?, asi by to n?jak šlo,
01:44 - 01:47, ale teda žádný takový p?íklad jsem nenašel
01:47 - 01:49a to jsem jich spo?ítal fakt hodn?.
01:50 - 01:53Já jim dám zelené zadání.
01:54 - 01:56Mám pokra?ovat?
01:56 - 01:58Že spo?ítejte úhel stoupání/klesání
01:58 - 02:02Dostali jsme implicitku a spo?ítat úhel klesání/stoupání v jednom v bod? ve sm?ru jiného bodu.
02:05 - 02:07To je co?
02:10 - 02:11asi
02:11 - 02:13asi
02:15 - 02:17asi sm?rovou derivaci jsi m?l použít, co jiného
02:17 - 02:20ale sotva si pamatuju co to sm?rová derivace je.
02:21 - 02:28V sobotu ve?er nám p?išel od docenta Krbálka e-mail, kde nás informoval, že máme um?t pojmy z p?ednášky.
02:29 - 02:30Z p?ednášky?
02:30 - 02:32Jo z p?ednášky.
02:36 - 02:39A to jsem taky zjistil pro? p?i tom zápo??áku.
02:40 - 02:42Ani se radši neptej.
02:50 - 02:55Monomy a centrované monomy byly ješt? zlaté.
02:56 - 02:58A byl podpis zase za bod?
02:58 - 03:04Jo našt?stí, to je totiž jediná v?c co vím jist?, že mám dob?e.
03:04 - 03:09Ale cht?l i jméno cvi?ícího, tam už si tak jistý nejsem.
03:09 - 03:11Upln? se mi zatm?lo...
03:16 - 03:20..Když jsem vid?l tu transformaci.
03:23 - 03:26Jsem zv?davý p?íští rok jaký bude zápo?ták z MAB4.
03:31 - 03:36Doufejme, že ho nebudu taky psát po tomto fiasku.