201 views
Ludo over de bitstrips van Peterken
Er zijn op facebook nieuwe bitstrips gesignaleerd De meeste worden geliked vooral deze, deze en deze Meestal gaan ze over prominente figuren sommige ook over jou, Ludo We gaan dat hier dringend bespreken

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:03Er zijn op facebook nieuwe bitstrips gesignaleerd
00:04 - 00:05De meeste worden geliked
00:05 - 00:07vooral deze, deze en deze
00:08 - 00:12Meestal gaan ze over prominente figuren
00:12 - 00:15sommige ook over jou, Ludo
00:17 - 00:19We gaan dat hier dringend bespreken
00:19 - 00:21Uitzoeken wie er achter zit!
00:24 - 00:26Voorzitter
00:27 - 00:28't Is...
00:31 - 00:33...één enkele persoon.
00:34 - 00:36Iemand uit de club en de Oude Garde, Peterken
00:53 - 00:58Iedereen die al meer dan één keer geliked heeft, kan het afbollen!
01:13 - 01:15Wat denkt die wel?
01:15 - 01:17Bitstrips maken over mij?
01:18 - 01:23En dat met een roze t-shirtje?
01:25 - 01:28Over onze vuile schachten?
01:29 - 01:31En Annelies doen janken
01:31 - 01:34zelfs tijdens haar examens!
01:34 - 01:37Sebiet is ze nog gebuisd!
01:37 - 01:40Dan denken de mensen dat ze echt blond is!
01:40 - 01:42Geachte Voorzitter, de Fred durft zelfs niet meer belotten!
01:42 - 01:46Maar dat heeft hij nog nooit gemist!
01:46 - 01:48Stéfanie gooit hem buiten als hij met die bitstrips geassocieerd wordt.
01:48 - 01:52Als't zo verdergaat kan em geen kampioen worden!
01:53 - 01:54Wie moet er dan winnen?
01:56 - 01:57Steven?
01:57 - 02:00Die kan niet kaarten...
02:00 - 02:03Of de guuSt?
02:04 - 02:08Maar die is zat tegen 't einde.
02:08 - 02:13Annelies zou beter komen kaarten
02:14 - 02:16maar die is altijd aan't badmintonnen.
02:17 - 02:21Hoe kan het dan ooit goedkomen met die buslading schachten?
02:27 - 02:29Die gaan nooit den belot en de rebelot uit mekaar kunnen houden!
02:30 - 02:34Sebiet moet ik zelf nog leren kaarten,
02:34 - 02:36maar ik ben kleurenblind.
02:41 - 02:42Ik herken geen klaveren tussen de harten...
02:43 - 02:47Daarom trouwens die pastelkleuren.
02:48 - 02:53Voor mij is dat allemaal het edele groen en wit.
02:54 - 02:56Ik heb me zelfs een lief moeten zoeken
02:56 - 02:59want iedereen dacht dat ik homo was
03:00 - 03:02Door al die fucking bitstrips!
03:04 - 03:07Het is ok Annelies, we gaan hem terugpakken.
03:14 - 03:16We kunnen allemaal bitstrips maken om hem te stoppen,
03:19 - 03:23maar hoe meer we reageren, hoe harder hij terugslaat.
03:25 - 03:26Weer in't roze.
03:31 - 03:33Ik zie het al voor me.
03:40 - 03:46De eindeloze stroom aan vernederingen voor ons allen.
03:46 - 03:49We zullen moeten overgaan tot ons laatste redmiddel.
03:53 - 03:56Hem trakteren op massa's Orvallekes...