46 views
Rafting na UNU
Ukoliko dobrog menadzera mjenjas za amatera tvoja pri?a može biti ....

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:05 Pripremite pare na sto ko želi na UNU
00:05 - 00:07Idemo idemo , ne govori da je skupo
00:07 - 00:10Dobijete sve, smještaj, hrana skiper, ...
00:11 - 00:16Oprema, veslo , prsluci
00:17 - 00:21Umjesto na UNU ja ih odvedem na Babinu rijeku
00:21 - 00:24BUDALE
00:29 - 00:31Budalice ...
00:31 - 00:34Pitaju šta je ovo rekoh opao vodostaj...
00:38 - 00:40vodostaj ...
00:41 - 00:47Nema veze spušta?ete se na šlaufu
00:47 - 00:50Sjedneš na šlauf i pi?i do cilja
00:50 - 00:56Voda je tako plitka da ?e svi poderati guzice
00:58 - 00:59Da si ih mogao vidjeti
00:59 - 01:01Ljudi na izletu kraj rijeke se ibrete
01:04 - 01:06sve pružaju prste i govore
01:06 - 01:08Još jedna tura budala
01:13 - 01:14stigla na rafting
01:14 - 01:16Nisam im ni odjela dao
01:16 - 01:20Još kad završe spust
01:21 - 01:27pa im za ru?ak podjelim po dvije kifle
01:35 - 01:36Onda im prodam pri?u
01:36 - 01:39o zdravoj dijetalnoj ishrani ...
01:41 - 01:44smjestim ih u šatore
01:44 - 01:47Ponudim im slike sa raftinga,
01:47 - 01:49u razli?itim formatima
01:50 - 01:53I uvijek ima budala da kupe
01:54 - 01:56zamisli kupe...
01:56 - 01:58Kao da imaju za uspomenu
01:58 - 02:02I onda ih pripremam da idu ku?i
02:05 - 02:07Naplatim im taksi
02:10 - 02:11Mogli helikopter
02:11 - 02:13iznajmiti
02:15 - 02:17Pristaju na sve
02:17 - 02:20Samo da spasu živu glavu
02:21 - 02:28Neki obe?avaju da ?e opet do?i,
02:29 - 02:30Mislim se ...
02:30 - 02:32I treba vam tako kad birate mene za rafting menadžera
02:36 - 02:39Mogli na krstarenje i?i koliko sam ih odero
02:40 - 02:42Ne znam da li da pla?em ili da se smijem
02:50 - 02:55Kako su mogli vjerovati
02:56 - 02:58Šta si im rekao ?
02:58 - 03:04Da Samir to loše organizuje
03:04 - 03:09Da se prepuste u ruke profesionalca
03:09 - 03:11Budale mi povjerovale
03:16 - 03:20na babinu rijeku, vodostaj
03:23 - 03:26Pi?e na gumama
03:31 - 03:36Nezaboravna avantura