27 views
Hitler dowiaduje si?, ?e Pucek odszed? z Klanu
tyytttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:03My?l?, ?e powinni?my inaczej uderzy? na Przecinaka.
00:04 - 00:05Mayhem na jedynce musi mie? wi?ksze wsparcie,
00:05 - 00:07inaczej ca?a dru?yna b?dzie si? stopniowo wysypywa?,
00:08 - 00:12pocz?wszy od czwórki, dwojki,
00:12 - 00:15na Topolu z Gomezem na trójce w??cznie.
00:17 - 00:19No có?, si?gnijmy po Pucka.
00:19 - 00:21Powinien da? nam czas ko?o 9 minut.
00:24 - 00:26r
00:27 - 00:28r
00:31 - 00:33r
00:34 - 00:36r
00:53 - 00:58r
01:13 - 01:15r
01:15 - 01:17r
01:18 - 01:23r
01:25 - 01:28r
01:29 - 01:31r
01:31 - 01:34r
01:34 - 01:37r
01:37 - 01:40r
01:40 - 01:42r
01:42 - 01:46r
01:46 - 01:48r
01:48 - 01:52r
01:53 - 01:54r
01:56 - 01:57r
01:57 - 02:00r
02:00 - 02:03r
02:04 - 02:08r
02:08 - 02:13r
02:14 - 02:16r
02:17 - 02:21r
02:27 - 02:29r
02:30 - 02:34r
02:34 - 02:36r
02:41 - 02:42r
02:43 - 02:47r
02:48 - 02:53r
02:54 - 02:56r
02:56 - 02:59r
03:00 - 03:02r
03:04 - 03:07r
03:14 - 03:16r
03:19 - 03:23r
03:25 - 03:26r
03:31 - 03:33r
03:40 - 03:46r
03:46 - 03:49r
03:53 - 03:56rrrr