68 views
Nie znam cz?owieka
Pokój nr 14, oddzia? Wroc?aw, 11.09.2019 godzina oko?o 13.00

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:03 STC zg?asza tickety jak pojebane
00:04 - 00:05 JIRA ledwo ju? wyrabia
00:05 - 00:07STC zg?osi?o kolejnego blokera
00:08 - 00:12mowi?, ?e to urgent i chc? rozwi?zania ASAP
00:12 - 00:15podobno to ich najwa?niejszy klient
00:17 - 00:19Odpisz? na maila
00:19 - 00:21jeszcze jeden i wyjd? wcze?niej do domu
00:24 - 00:26Panie Robercie....
00:27 - 00:28Rabbity...
00:31 - 00:33Rabbity ci?gl? puchn? i nie konsumuj?
00:34 - 00:36wiadomo?ci ci?gle nie chc? schodzi?
00:53 - 00:58Zostaj? w pokoju CRM, B2B, DBA ............i PM Janek
01:13 - 01:15To jaki? kurwa dramat
01:15 - 01:17ca?a kurwa produkcja jest zablokowana
01:18 - 01:23Wsytd?cie si? kurwa...tacy z was programi?ci
01:25 - 01:28jak z koziej dupy tr?bka
01:29 - 01:31Jeden SIM blokuje ca?? produkcj?
01:31 - 01:34jak to kurwa jest mo?liwe
01:34 - 01:37Jaki? pierdolony Abdul na wielb??dzie
01:37 - 01:40odpala sobie kurwa sesj? i Huj...produkcja le?y
01:40 - 01:42Panie Roberice mo?e uruchomimy Dockera
01:42 - 01:46Swój mózg uruchom g??bie jebany
01:46 - 01:48Micha? ostatnio czy?ci? baz? pod Dockera
01:48 - 01:52Kurwa dropa móg? od razu jebn?? na produkcji
01:53 - 01:54Dawa? Jas?owskiego!!!!!!!!!
01:56 - 01:57Pojeba?o was wstawia? triggery
01:57 - 02:00i to jeszcze na tabeli COM_CHANGES
02:00 - 02:03tam jest wi?cej rekordów ni? masz komórek w mózgu
02:04 - 02:08strach pomy?le? co jeszcze odjebiecie!!!
02:08 - 02:13Wy programi?cie to wszystko spierdolicie!!!
02:14 - 02:16Da? wam kurwa tylko klawiatur? do r?ki
02:17 - 02:21teraz codziennie b?d? s?ysza? "Rubbish not development"
02:27 - 02:29To ja stworzy?em projekt STC
02:30 - 02:34to dzi?ki mnie on kurwa jeszcze ?yje
02:34 - 02:36a wy co kurwa robicie??
02:41 - 02:42Banda debili
02:43 - 02:47Od dzi? wszyscy w weekend b?dziecie zapierdala?!!
02:48 - 02:53Jak kurwa Chinczyk za jeban? misk? ry?u!!
02:54 - 02:56i nic wam kurwa za to nie zap?ac?
02:56 - 02:59Z kim ja tu kurwa musz? pracowa? w tym pokoju
03:00 - 03:02sama jebana amatorszczyzna bez ambicji
03:04 - 03:07Asia, nie martw Micha? wróci do pokoju
03:14 - 03:16Ja to mam najgorzej
03:19 - 03:23nieeeeeeeeeee ja si? poddaje.....
03:25 - 03:26nie mam czasu
03:31 - 03:33musz? i?? co? zje??
03:40 - 03:46ale jak opierdol? kurczaka i popij? swoim soczkiem z pomidorów
03:46 - 03:49to spierdalam na si?k?
03:53 - 03:56Przecie? ja tu nawet nie pracuj?