348 views
Hitler kuulee Suomen virtuaalivaluuttaverotuksesta
Virtuaalivaluutan vero-oikeudellinnen luonnehdinta tuottaa päänvaivaa Johtajalle ja hänen esikunnalleen.

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:03Virtuaalivaluutan arvonnousu on kokonaan veronalaista pääomatuloa.
00:04 - 00:05Virtuaalivaluutat eivät ole rahaa, eivätkä
00:05 - 00:07arvopapereita
00:08 - 00:12Verotuksellisesti virtuaalivaluutan kauppa muistuttaa olosuhteiltaan niin sanotuilla hinnanerosopimuksilla (CFD) käytävää kauppaa
00:12 - 00:15Korkein hallinto-oikeus katsoi, etteivät CFD-tappiot ole vähennyskelpoisia
00:17 - 00:19Tuloverolain 50 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan
00:19 - 00:21tappiota ei voi vähentää
00:24 - 00:26Johtava...
00:27 - 00:28Luovutusvoitto...
00:31 - 00:33Luovutusvoittoverotuksen soveltamisala on laaja
00:34 - 00:3650.1 § on pääsääntö
00:53 - 00:58Paikalle jää Keitel, Jodl, Krebs ja Burgdorf ;)
01:13 - 01:15Tämä on häväistys!
01:15 - 01:17Virtuaalivaluutat eivät ole tuloverolain tarkoittamaa omaisuutta,
01:18 - 01:23jota voitaisiin kohdella samoin
01:25 - 01:28kuin esimerkiksi arvopapereita,
01:29 - 01:31joiden luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia
01:31 - 01:34Virtuaalivaluutan käyttö missä tahansa tilanteissa realisoi sen arvonnousun verotuksen
01:34 - 01:37Verotetaan treidauksen liikevaihto
01:37 - 01:40eikä minään nettotulon verotuksena
01:40 - 01:42Johtava, ratkaisut kasautuvat
01:42 - 01:46MEILLÄ ON KVL 54/2017
01:46 - 01:48Johtava, Fenixin perustelut ovat vakuuttavat
01:48 - 01:52Me voidaan valittaa vaikka maailman tappiin
01:52 - 01:54Laadi ohje
01:56 - 01:57Tuloverotuksessa virtuaalivaluuttaa pidetään sen
01:57 - 02:00ominaispiirteiden vuoksi käyttäjien välisenä sopimuksena.
02:00 - 02:03Sopimukseen perustuvat menetykset ovat vähennyskelvottomia
02:04 - 02:08Mitä sitten, jos verovelvolliselle voi syntyä
02:08 - 02:13verotuksellinen voitto, vaikka treidaus on tappiollista?
02:14 - 02:16Ohjeen voi voimaanpanna takautuvasti
02:17 - 02:21Ohjeet annetaan verohallintolain nojalla. Tässä asiassa olen tiukempi kuin Stalin.
02:27 - 02:29Olkoonkin, että muut pohjoismaat
02:30 - 02:34ovat eri linjalla. Ohje on Verohallinnolle
02:34 - 02:36Yksiköiden käyttöön.
02:41 - 02:42Nettotulon verotus
02:43 - 02:47myyvien ja käyttävien tahojen väliset sopimukset perustuvat osin konkludenttisiin monenvälisiin sopimuksiin
02:48 - 02:53 ja osin kahden osapuolen välisiin sopimuksiin
02:54 - 02:56Sitäpaitsi omistukseen sovelletaan nimiperiaatetta
02:56 - 02:59KVL:han ratkaisi virtuaalivaluutan maksuvälineeksi
03:00 - 03:02Onko sillä edes väliä onko maksuväline vai sopimus?
03:04 - 03:07*jätetään me vaan tulkinnat johtavalle*
03:14 - 03:16Onhan tämä vähän härskiä touhua
03:19 - 03:23ja ristiriitaistakin, mutta kanta on otettu.
03:25 - 03:26Vaihdon verottaminen
03:31 - 03:33Sehän on luovutusvoittoverotusta.
03:40 - 03:46Eihän se tulo realisoidu, TVL 110 §:ssähän se sanotaan.
03:46 - 03:49Luovutusvoitto katsotaan sen verovuoden tuloksi
03:53 - 03:56 jona kauppa tai vaihto on tapahtunut