57 views
Glansdagene Hæglem Jaktlag
Oppsummering av Hæglem Jaktlag. En historie der sentrale medlemmer av jaktlaget er involvert.

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:03Æ Meinjt æ såog det rauk oppå Hevvlan
00:04 - 00:05Mett i drevet!
00:05 - 00:07Eig satt her, på gåsmyrstin!
00:08 - 00:12I tillægg så va så rar ei låot oppå der
00:12 - 00:15Æ prøvd no å varra stilj, litjbærri jakta sørmartja
00:17 - 00:19I alle dager
00:19 - 00:21Vi hi no bestainjdi vørri særiøs oppå Hæglem
00:24 - 00:26Rolf
00:27 - 00:28du..
00:31 - 00:33klokka va 3 på ættmedan
00:34 - 00:36æ trur dæm stækt flæsk..
00:53 - 00:58Kal, Svein Erik og Ketil...
01:13 - 01:15STÆKT FLÆSK!!!!
01:15 - 01:17No hi æ vørri jaktbas på hæglem i 15 år..
01:18 - 01:23Æ hi ailjer opplevd makan!
01:25 - 01:28Dæm må itj steilj sæ sålles ætt dæm får fåkksjotto
01:29 - 01:31Typisk derre,
01:31 - 01:34Da bli e sikkert karbonade i kveilj å
01:34 - 01:37Indrefile sjit å lort
01:37 - 01:40Det kainj vi skjøt ein kvit pil ætti
01:40 - 01:42Magnus ån Sturla kosa sæ sikkert
01:42 - 01:46Ligg å roilj å steik flæsk!
01:46 - 01:48dæm ha sikkert med kikkert
01:48 - 01:52Kjeinni æ dæm rætt så va det nå heiljt anna dæm ha me!
01:53 - 01:54Gammeldansk!
01:56 - 01:57Dæm heiv vel sikket tåppa å!
01:57 - 02:00Hi sjett fleir tå der toppinj ni soledrole
02:00 - 02:03Å du kal..
02:04 - 02:08Du må slujt å farra på der kyrn!
02:08 - 02:13Ovarie e itj t å kjeinj igjænn...
02:14 - 02:16Vi ska tross ailjt lever in der svineriet.
02:17 - 02:21Elbjørg sei vi må steilj oss med eiga frysar
02:27 - 02:29vess en Kal ska hailj på sånn!
02:30 - 02:34Flæsksteikinga må e bli ein slut på
02:34 - 02:36Kerr dåkk mein en Endre villja ha sagt!
02:41 - 02:42Hainj ha svård pipa..
02:43 - 02:47Va meiniga ætt vi skoilj træffast å eta sodd
02:48 - 02:53men når dæ hi eti sæ mætt på flæsk
02:54 - 02:56fleir painjå hi dæm sekkert stækt
02:56 - 02:59Klara hi koka sodd i heilje dag
03:00 - 03:02Sodde bli kadt!
03:04 - 03:07Såså Klara, det går bra.
03:14 - 03:16Tru pinåde æ går å lægg mæ
03:19 - 03:23Vi ska ta i drev ni martjen i mårgå
03:25 - 03:26vainjsprigdaln e ruskåt
03:31 - 03:33Der ælgen dåkk skaut i går neppå beite..
03:40 - 03:46kerr det var me deinj? Eig ån kal vi va på sopptur vi, kal fikk omgangen
03:46 - 03:49Bordkledninga på garasjn løfta jærv
03:53 - 03:56no må vi ha oss ein karsk!