88 views
Wara Weekend f'Zakopane
Slight accident happened in the snow of Zakopane after toboggan rides

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:03Wasalna bil-vann filghodu
00:04 - 00:05F'Zakopane, hawnhekk, preciz
00:05 - 00:07Elton ried imur fuq wahda ta' 45 deg
00:08 - 00:12Ghaddejniha kumitat ta' malajr u ndunajna li ftit difficli ghalina
00:12 - 00:15Avolja Elton argumenta li l-45 hija nofs in-90
00:17 - 00:19Puppy qallu "90 hija nofs 180"
00:19 - 00:21Qallu issa nduru dawra u naraw x'insibu ghalina
00:24 - 00:26Iz-Zi qalilna "ixtru zewg"
00:27 - 00:28"Toboggan mil-kitty"
00:31 - 00:33U mmorru nibilghuh f'sormna bihom ha ndahhqu lalla
00:34 - 00:36Xtrajnihom u sibna post biex nippruvawhom
00:53 - 00:58Elton nizel b'wahda u nqaleb kutrumbajsa tal-ostja u wara kien kwazi waqa f'kanal u kien jitla ice lolly
01:13 - 01:15Haqq dik il-maduma li jhobb hafna Elton
01:15 - 01:17Kemm ha ndum nghidilkhom biex tibzghu ghal Goalie?
01:18 - 01:23U taraw li ma jaghmilx kummiedji u biex joqghod attent ghax ikollu jilghab Jeffrey floku?
01:25 - 01:28Ahjar naghmlu pileon fuq il-coach milli jwegga l-goalie
01:29 - 01:31U nixxuttjaw kocc borra fuq il-Coach
01:31 - 01:34Elton tghidx kemm ixxuttja silg u borra bl-amment
01:34 - 01:37Silg u borra bil-kattiv. Imma l-Coach kien sports bizzejjed
01:37 - 01:40u ma tantx ghamel complaints ghax kien stenniha gejja
01:40 - 01:42Imma l-kbir kien ghadu gej, kif jghid Freddie
01:42 - 01:46Wasalna f'punt fejn kien hemm is-silg u Elton ha body tackle talostja
01:46 - 01:48Malli waqa dar wiccu l-isfel fil-borra. Aahhh
01:48 - 01:52Kien mument drammatiku qawwi li halliena ccassati bla kliem
01:53 - 01:54Il-Goalie mhux jirrecta kien
01:56 - 01:57Sibna trolley mitluq u Elton rikbu
01:57 - 02:00B'Mike jimbutta u c-Canan jigbed u jdoqq is-sirena 112
02:00 - 02:03iiiiii ooooo, iiiiii ooooo
02:04 - 02:08Elton Braveheart was soldiering on in the trolley. Pushed and pulled.
02:08 - 02:13U l-Pollakki Iccassaw bhal bil-beraq u ma setghux jemmnu x'kienu qed jaraw. Kif jista jkun dak
02:14 - 02:16dahal hemm? Kif jista jkun? iiiiii ooooo, iiiiii ooooo
02:17 - 02:21Issa kif konna ha nwassluh sal-vann wara li armejna t-trolley u waqafna ghal hotwine?
02:27 - 02:29Kif konna ha mmorru ghas-snow mobiles?
02:30 - 02:34Morna kilna ikla u dhalna mil-bieb tal-Hobbits bil-waiter jghajjat
02:34 - 02:36Ikla talostja li giet xi €23
02:41 - 02:42Issa beda jersaq hin s-snowdoo
02:43 - 02:47Braveheart inkwieta li mhux se jkun jista jsuqhom u riedna nsaqsuhom
02:48 - 02:53Ghax kien hallas €80 biex ikun jista jsuq is-snowmobile wahdu u ma riedx jitlifha
02:54 - 02:56Avolja kien qed jara lalla bl-ugiegh
02:56 - 02:59Wasalna w il-muturi kienu hemm u kien hemm in-nar bil-bankijiet
03:00 - 03:02Imma t-tour guide ma kienx hemm u ffrizawlna l-kukki
03:04 - 03:07X'hin gie tlajna fuq il-muturi wara 2 minuti "pep talk"
03:14 - 03:16Fuq balance u counter balance
03:19 - 03:23Tlaqna ghad-dawra fid-dlam cappa. Il-Puppy perpirlu l-gass qisu Valentino
03:25 - 03:26Elton nesa l-ugieh kollu
03:31 - 03:33Ghamilna 30 minutes u Robert bela sigra
03:40 - 03:46U hexa windscreen
03:46 - 03:49Silvio/Steve sabu borra ratba u nqalbu bhal mummji
03:53 - 03:56U wara siegha ergajna lura kuntenti.