260 views
Sú?asný stav :-D
Takže už sme si pripravili nové core. S ktorým updatneme FUNko a potom aj BG?ko. Na FUNe vy?istíme DB nadbyto?ných charoch, ktoré nám vy?istia databázu o nieko?ko stovák mega. OneB1t: A jádro už bude kone?ne stabilné. Nuž ..

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:02Takže už sme si pripravili nové core.
00:02 - 00:06S ktorým updatneme FUNko a potom aj BG?ko.
00:07 - 00:10Na FUNe vy?istíme DB nadbyto?ných charoch,
00:11 - 00:14ktoré nám vy?istia databázu o nieko?ko stovák mega.
00:16 - 00:20OneB1t: A jádro už bude kone?ne stabilné.
00:23 - 00:25Nuž ..
00:26 - 00:28to ..
00:29 - 00:32To stabilné ve?mi nebude.
00:33 - 00:36Ale nebude to?ko bugov.
00:49 - 00:56Všetci odídte okrem Sileya, Massexa, Carlika a Stajnera.
01:09 - 01:11Hovoril som stabilný!
01:11 - 01:13?o do p*** nechápete pod slovom stabilný?!
01:14 - 01:18Môžem vám s*a? na vaše fixle bugy, ke? tam máte pod 400 hrá?ov!
01:21 - 01:23Zas ste to pos*ali.
01:24 - 01:26Vy ste totálne idioti!
01:26 - 01:29Ke? raz poviem, že má by? stabilný, tak ma ne*erte o nejakom core!
01:30 - 01:32O core, ktoré opraví nejaké shit bugy, ale pada? to bude každú hodinu.
01:32 - 01:35?o si myslíte, že som slepý, že klesol po?et hrá?ov viac ako o polovicu?!
01:35 - 01:37Ale ICC už je hotové a ostatné dungy už tiež sú fixnuté.
01:38 - 01:41Se*em ti na fixlé dungy, ke? to nemá ani viac ako 1h uptime! Tak tu nep**uj
01:41 - 01:43Môj pane, ale na?o tam budú hra? ke? im ni? nepôjde ..
01:43 - 01:47Dôležité je aby to nepadalo, nie ?i to ide tup?e!
01:47 - 01:50To už je demencia!
01:50 - 01:54Ke? vám raz poviem, že pravidlo ?. 1 je aby ten server bol stabilný, a aj tak si robíte po svojom
01:55 - 01:57tak ?o mám k tomu poveda?. Proste demencia!
01:58 - 02:02Teraz sme prišli o ?alších 600 hrá?ov kvôli tomu, že seriete do nie?oho, o ?om H viete!
02:03 - 02:07A vy s vaším tupým mozgom furt robíte po svojom aj ke? vám furt hovorím, že prv si spravte stabilitu!
02:08 - 02:10Ale vy nieee, radšej opravi? bugy.
02:11 - 02:15Teraz ten server už ide do kytek len kvôli vašej neschopnosti, že neviete spravi? stabilitu. Hambite sa!
02:20 - 02:22Hne? to vrátite doprdele spä?.
02:23 - 02:26Lebo ja vyzerám ako ten hlupák. Ja, ?o si neviem udrža? deff
02:27 - 02:29Takže to hne? vrátite spä?.
02:33 - 02:35Blbci,
02:35 - 02:40Fakt blbci, ktorým 100 krát opakujem a nikdy sa nepou?ia a robia svoje.
02:41 - 02:45Keby som chcel tak vás hne? vyhodím,
02:46 - 02:48lenže už nebudem zaú?a? ?alšieho idiota!
02:48 - 02:51Lebo každý z vás je proste neponau?ite?ný idiot!
02:52 - 02:55Tak sa už ku*va spametajte, doprdele!
02:56 - 03:00Neplá?, ?oskoro to už pada? nebude.
03:06 - 03:09Radšej som si to mal robi? sám.
03:10 - 03:15Lebo vy ani spolupracova? neviete,
03:16 - 03:19že Massex?
03:22 - 03:25Jeden fix posla? druhému.
03:30 - 03:36Dos*ali ste roky mojej driny, ktorá sa obratila proti mne
03:36 - 03:40a ja som z toho zasa najvä?ší idiot.
03:43 - 03:47Dám si radšej Diablo III.