157 views
TLSTALENT
Cemplulna Deloitte min Malta Jidher li it- tax returns ta’ Mein Fuhrer Ltd u ta’ Heil Hitler Ltd tal YA 13 intilfu ximkien Berlin U biex taxxaqgha mad-dokumenti kien hemm il- group loss relief ma Mussolini Ltd U leee ma jumpurtax… din mux electronic konna ser nissubmittjawha Emm fuhrer…

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:03Cemplulna Deloitte min Malta
00:04 - 00:05Jidher li it- tax returns ta’ Mein Fuhrer Ltd u ta’ Heil Hitler Ltd tal YA 13
00:05 - 00:07intilfu ximkien Berlin
00:08 - 01:21U biex taxxaqgha mad-dokumenti kien hemm il- group loss relief ma Mussolini Ltd
00:12 - 00:15U leee ma jumpurtax… din mux electronic konna ser nissubmittjawha
00:17 - 00:19Emm fuhrer…
00:19 - 00:21proprja propja
00:24 - 00:26propja Deloitte ma ssubmitjawx l -ir web u ahna mghandniex export key
00:27 - 00:28Dawk kolla li kienu ivvutaw favur Deloitte… JAQBZULI l- barra!!
00:31 - 00:33Xiz…… kienu qed jaghmlu??
00:34 - 00:36Ha jkolli nhallas 50 euro penali!!!
00:53 - 00:58Tafu kemm domt nirrivjuwjha it-TIFD jien…
01:13 - 01:15code code
01:15 - 01:17Qass haqq kemm ghamilt loobing ghall-extension mal-Commissioner
01:18 - 01:23Gej u sejjer il -Furjana…. KULJUM
01:25 - 01:28Kuljum niltaqha ma Marisa dik il-mignuna fuq l- Inter!
01:29 - 01:31Mux bizzejjd l- imbecilli tax xufier tighei bela’ citazzjoni meta wassalni
01:31 - 01:34Imma il- quote li tawnha kienet irhas min ta’ PwC
01:34 - 01:37Ghalfejn ma ghidtulix? Kont nghid kelma lil Kevin Valenzia
01:37 - 01:37Imma ma tarax li Kevin kien ha jaghtik discount?
01:40 - 01:42Dak nafu sew… konna il primarja flimkien u konna nilghabu futbol flimkien
01:42 - 01:46Mil- bidu kienu juruk x’ isarfu id-Deloitte
01:46 - 01:48Qalawli qalbi, fwiedu u z… biex accetawna bhala client
01:48 - 01:52Anke fuq dak l-assignment tat -transfer pricing mandra ghamlu…
02:27 - 02:29Qabbadni ma Marnie Dobler…
02:30 - 02:34dik taf titkellem bil- Germaniz
02:34 - 02:36Ma PWC biss irrid nahdem…
02:41 - 02:42dawk serji
02:43 - 02:47m’hemmx argument
02:48 - 02:53il klijent dejjem lewwel jigi
02:54 - 02:56: tuuuut tiuut…. Tuuut tuuut http://www.youtube.com/watch?v=ZU6poDf-3mE
02:56 - 02:59Kif mhux qed jabqdu?
03:00 - 03:02Probabli ghandom billing meeting jew xi hadd gab il pizza…. Mejjet biex inkun naf x qed jaghmlu
03:04 - 03:07Ma jimpurtax! Issa nghidilhom jibatghuli proposal tal veru