136 views
PaP zapocet
Takže vyzerá to, že si to majster rozmyslel Ako tu vidíš, na zápo?tovke by mali by? tieto nosníky, metódy a kadejaké pi?oviny Budeš sa musie? nau?i? metódy ako mohrovu, castilianovu.. ..a somzrejme hlavne žuravského vetu ktorá je najpodstatnejšia sta?í tabu?ka

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:03Takže vyzerá to, že si to majster rozmyslel
00:04 - 00:05Ako tu vidíš, na zápo?tovke by mali by? tieto nosníky, metódy a kadejaké pi?oviny
00:05 - 00:07Budeš sa musie? nau?i? metódy ako mohrovu, castilianovu..
00:08 - 00:12..a somzrejme hlavne žuravského vetu
00:12 - 00:15ktorá je najpodstatnejšia
00:17 - 00:19sta?í tabu?ka
00:19 - 00:21 mám tam rovnaký po?et plusiek a mínusiek
00:24 - 00:26vieš fuhrer
00:27 - 00:28..ked on..
00:31 - 00:34povedal, že musíš ma? viac plusiek
00:34 - 00:36takže sa to budeš musie? do zajtra nau?i?
00:53 - 00:58Všetci okrem: š?astlivcov, bif?ošov a kockatých hláv..vypadnite!
01:13 - 01:15KRISTA FIX!!!
01:15 - 01:17KRISTA MÁRIA PI?E KURVA FIX!!
01:18 - 01:23Ako môže v priebehu semestra len tak kurva zmyslie? takúto KOKOTINU?!?!
01:25 - 01:28Ke? na za?iatku semestra tvrdil nie?o iné
01:29 - 01:31mohol jeba? celý ich systém
01:31 - 01:34so skurvenými pluskami a mínuskami
01:34 - 01:37Kde sme v pi?i? V pojebanej škôlke, na základnej?
01:37 - 01:40Si pripadám ako škole pre retardov!!
01:40 - 01:42Mein Fuhrer, Å¡tudujete na vysokej Å¡kole
01:42 - 01:46Tebe kto dal slovo? Pýtal som sa ?a sná? nie?o?!
01:46 - 01:48Keby ste sa neflákali, vedeli by ste to
01:48 - 01:52Keby si sa netrepal u?ite?om do prdele a doma nemasturboval nad pružnos?ou
01:53 - 01:54tak by ?a možno nemal KAŽDÝ ZA KOKOTA!
01:56 - 01:57Mám toho pokokot už teraz
01:57 - 02:00a nie sa jeba? ešte tam so žuravského vetami a podobnými kokotinami
02:00 - 02:03len preto, že si to niekto kurva naraz zmyslí!
02:04 - 02:08Na ktorého kokota som ja len šiel k nemu na cvi?enia
02:08 - 02:13som sa mal natrieska? k inému u?ite?ovi a nestresova? sa ako kokot so skurveným zápo?tom
02:14 - 02:16vy-je-ba-ná pružnos? a pevnos?
02:17 - 02:21Teraz sa s tým budem jeba? a prosíka? nech mi to dá... AKO TAKÝ KOKOT!
02:27 - 02:29Zas sa musím za?ažova? pi?ovinami
02:30 - 02:34Ke? som sa už išiel takto hrdo vytešova?, že spravím dáke predtermíny
02:34 - 02:36Ale kvôli PaPku ani za kokot!
02:41 - 02:42Som to mohol tuši?
02:43 - 02:47Odza?iatku som mohol tuši?, že tam kurva bude dáky pojebaný zádrhel, len aby to nebolo ?ahké
02:48 - 02:53Ve? na?o by kurva dali zápo?et za dochádzku, poprípade z tabu?ky
02:54 - 02:56Ale nie, páni nám to musia s?aži?..
02:56 - 02:59Ke? chcem ma? kurva spravené dáke predtermíny
03:00 - 03:02A NIE SA JEBA? EŠTE SO ZÁPO?TOM!!
03:04 - 03:07Ale k?ud, my si dáme minisukne
03:14 - 03:16Ešte k tomu to isté aj na mechanike
03:19 - 03:23To už je v pi?i, ke? ani v?as neviem, ?i som napísal tú písomku...
03:25 - 03:26Môžem zabudnú? na predtermíny
03:31 - 03:33som si tiež myslel peknú pi?ovinu
03:40 - 03:46..že dostanem zápo?et z týchto predmetov a bude mi sta?i? vyrovnaný po?et, ako vravel na za?iatku
03:46 - 03:49Krásny viano?ný dar?ek...
03:53 - 03:56Aj tak skon?ím na úrade práce