657 views
Een grasveld aanleggen doe je zo
De Zoerselse schepen verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van parken geeft tekst een uitleg bij de heraanleg van het grasveld in Hallehof.

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:05"Los het op, Danny, los het op! Ga naar het park en kom terug met een oplossing!"
00:05 - 00:07"Actie! En wel nu! Desnoods graaf je het helemaal terug af en begin je opnieuw."
00:07 - 00:10Iedereen maar achter mijn vel zitten ...
00:11 - 00:16Zageventen, precies of het er zo erg bij ligt! Maar goed, ik heb het opgelost.
00:17 - 00:21Ik heb een camion zand laten komen, twee zakken gazonzaad en een zak meststoffen van bij den Aveve.
00:21 - 00:24En ik heb er een pel over gelegd.
00:26 - 00:28In augustus?
00:29 - 00:31Bij 32 graden!
00:31 - 00:34Dat was niet te doen; ik zag de ene na de andere medewerker van de groendienst wegsmelten.
00:38 - 00:40In de zon.
00:41 - 00:47Iedereen weet dat je eind september moet inzaaien en goed moet sproeien, maar ja, als ze zich beginnen moeien, dan krijgen ze dit.
00:47 - 00:50Maar ja, actie hadden ze gevraagd. Actie hebben ze gekregen.
00:50 - 00:56Ik heb het ineens in het structuurplan laten intekenen als woestijngebied.
00:58 - 00:59Een kurkdroog veld met twee zakken gazonzaad erop!
00:59 - 01:01En elke ochtend stuur ik onze ploeg ter plaatse met twee gieters!
01:04 - 01:06Een hele voormiddag zijn ze ermee bezig!
01:06 - 01:08En ondertussen regent het geen druppel!
01:13 - 01:14Net nu.
01:14 - 01:16Een heel jaar valt de regen met bakken uit de lucht.
01:16 - 01:20In juni leek het gras voor het kasteel zelfs meer op een vijver.
01:21 - 01:27Mensen moesten met hun botten naar het voetbal gaan kijken!
01:35 - 01:36Ze hadden evengoed met een roeiboot kunnen komen!
01:36 - 01:39Op sommige plaatsen was er geen doorkomen aan.
01:41 - 01:44En ook dat schuiven ze in mijn schoenen, hé?
01:44 - 01:47Ze kunnen het gewoon niet appreciëren dat ik initiatief neem.
01:47 - 01:49Ik zal je nog eens iets vertellen.
01:50 - 01:53Weer een vertelseltje over het park.
01:54 - 01:56Ben je er klaar voor?
01:56 - 01:58Een jaar geleden ...
01:58 - 02:02dacht ik: wat ga ik mijn jongens nu eens laten doen? Zo vlak na het bouwverlof.
02:05 - 02:07'Bezigheidstherapie'
02:10 - 02:11Je moet weten ...
02:11 - 02:13dat ik al een paar jaar ...
02:15 - 02:17dag en nacht zoek naar manieren om mijn jongens bezig te houden.
02:17 - 02:20Want het geld is op!
02:21 - 02:28Ik dacht: ik laat ze die gazon voor het kasteel eens omschuppen. Ik gaf mijn jongens elk een platte schup en zei: "Begin maar!"
02:29 - 02:30Gewoon zomaar op eigen initiatief?
02:30 - 02:32Ja, gewoon zelf bedacht.
02:36 - 02:39Niemand binnen het college wist ervan.
02:40 - 02:42Enfin, ze hebben niet alles omgeschupt.
02:50 - 02:55We hebben uiteindelijk een aannemer moeten inschakelen.
02:56 - 02:58Maar je hebt die kost toch ergens gecompenseerd?
02:58 - 03:04Tuurlijk. Toen ze het toch met machines gingen afgraven, zag ik direct een aantal opportuniteiten om wat vuiligheid kwijt te geraken.
03:04 - 03:09Vuiligheid erin, grond erover. Opgelost.
03:09 - 03:11Wat we daar allemaal in kwijt geraakt zijn, niet te doen.
03:16 - 03:20Wil je dat ook weten misschien?
03:23 - 03:26OK, ik zal het zeggen, maar vertel het niet verder, hé?
03:31 - 03:36Bladkorven, slib uit grachten en zelfs een deel van het kerkhof. Nu weet je ineens waarom het deze zomer zo stonk in het park.