52 views
Är syremaskinen godkänd?
Åaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:02Prata med vårat skyddsombud
00:02 - 00:04Bertil heter han
00:05 - 00:06Ställ frågorna då
00:07 - 00:08Är du Bertil?
00:08 - 00:11Huvudskyddsombud är jag, då
00:12 - 00:13Det ska ju du veta i det läget
00:13 - 00:16Syremaskinen är inte CE-märkt
00:16 - 00:18Vems fel är det då?
00:18 - 00:21Ja det är ju Tobbes fel, och Coffer
00:21 - 00:25Och operationssalen är kass, ena lysröret är kass
00:25 - 00:27Hur svårt ska det va?
00:28 - 00:29Och byta lysrör och glimtändare?
00:30 - 00:33Snart får man väl göra all skit själv
00:34 - 00:37I det läget om man säger så
00:37 - 00:38Han var ju död när ni kom hit?
00:39 - 00:41Han var död när ni kom hit...
00:41 - 00:44Var han redan död?
00:44 - 00:46Så nu kan du skriva timmar på det här