249 views
Radimir ?a?i? odlu?uje o Plominu C
KOMENTAR NA IZJAVU RADIMIRA ?A?I?A ZA NOVI LIST: " Plomin, na primjer, strateški energetski projekt - onemogu?it ?e se lokalne politi?ke igre, skupljanje poen?eka za 200 glasova... Ne može tako više - poru?io je prvi potpredsjednik. Lokalni prostorni planovi morat ?e se u tri mjeseca uskla?ivati s državnim strateškim projektima, a država ?e imati i pravo izvlaštenja zemljišta, kako bi se hitno realizirale investicije."

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:03Prosvjednici se organiziraju po cijeloj okolici Plomina
00:04 - 00:05lokalno stanovništvo, nevladine udruge ekolozi, ?ak i vije?nici Akcije mladih
00:05 - 00:07Najglasniji su tu i tu, Pi?an i Kršan, organizirani su još od pojave Rockwoola,
00:08 - 00:12Ne žele da ih se više truje... da umiru zbog kancerogenih tvari strane industrije
00:12 - 00:15Navodno su ?ak i protiv toga da se kapital izvla?i iz granica Hrvatske...
00:17 - 00:19Pa što ti kmetovi dole u toj Istri misle???
00:19 - 00:21Da mogu sami odlu?ivati o tome što ?emo MI graditi u njihovom susjedstvu!!
00:24 - 00:26Gospodine ?a?i?
00:27 - 00:28Prema hrvatskim zakonima lokalna samouprava odlu?uje o dosta detalja
00:31 - 00:33Mogu?e je ?ak i sprije?iti izgradnju Plomina C na ugljen
00:34 - 00:36To se ne?e svidjeti našim financijerima iz Njema?ke, znate RWE koji negdje mora
00:53 - 00:58Spaliti silne koli?ine ugljena, a u Njema?koj su im zabranjena tolika one?iš?enja...
01:13 - 01:15Pa dobro što oni misle???
01:15 - 01:17Maknuo sam onu davež od ministrice Holy
01:18 - 01:23Podmazali smo svih koje treba: SDP, HDZ, IDS, na?elnike op?ina
01:25 - 01:28Dogovorili svakome svoj postotak, a postotak nije mali na 800 milijuna EUR!
01:29 - 01:31Jeba?u im majku!
01:31 - 01:34Prevelika je lova u igri da bi neki tamo minirali ovu stvar
01:34 - 01:37Pazi, dogovorili smo da njemci ulože 800 milijuna
01:37 - 01:40a hrvatska im svake godine vra?a 17% po?etne investicije... to im je lova do krova a nama provizije
01:40 - 01:42Gospodine ?a?i?, ljudi su nezadovoljni
01:42 - 01:46Koga briga za ljude?? Pa nisam zato došao na vlast!!
01:46 - 01:48Ljudi su frustrirani, truju ih ve? godinama Rockool, Plomin 1 i 2 ...
01:48 - 01:52Još jedan zaga?iva? i to ovako velikih dimenzija natjerao bi svih na iseljavanje
01:53 - 01:54Pa nek se onda isele, šta imaju oni sad tamo živit od poljoprivrede ili štajaznam
01:56 - 01:57gledaju svoj osobni interes, nek manje puše
01:57 - 02:00ili pri?aju na mobitel!!
02:00 - 02:03Pa ?e onda živit duže!!!
02:04 - 02:08Plomin C je delikatna operacija
02:08 - 02:13sve velike Hrvatske stranke rade na tome ve? godinama
02:14 - 02:16Po?elo je sa suradnjom IDS-a I HDZ-a
02:17 - 02:21Nastavljeno sa HNS-om i SDP-om
02:27 - 02:29Zavodima za zaštitu okoliša
02:30 - 02:34pla?enim studijama da pokažu da ?e dimnjak izbacivati cjeti?e
02:34 - 02:36i sad se ovi na?u buniti, koliko uop?e ima bira?a tamo?
02:41 - 02:425000? 6000? nek je i 10 000!
02:43 - 02:47To ne predstavlja ništa za HNS, a kamoli za IDS i SDP!
02:48 - 02:53Mi kre?emo u ovo do kraja, pa neg se gone, kome uop?e trebaju stanovnici tamo???
02:54 - 02:56To?no tako, ako nema stanovnika nema se ko ni bunit i radit probleme
02:56 - 02:59Znam što ?emo napraviti
03:00 - 03:02Država ?e ih sve izvlastiti!!
03:04 - 03:07Ko god se bude bunio protiv mog Plomina C!
03:14 - 03:16nema šta tu lokalna samouprava,
03:19 - 03:23Ja kao PRVI potpredsjednik ?u ih sve izvlastiti!
03:25 - 03:26Plomin C ide u realizaciju
03:31 - 03:33Lokalne samouprave i uprave po mojem nalogu morati ?e se promijeniti
03:40 - 03:46u skladu sa mojim... ovaj.. državnim interesom
03:46 - 03:49nema više da svaka šuša misli da može upravljati
03:53 - 03:56Zato imamo prvog potprecjednika Hrvatske...