304 views
Morphuv epilog
pYco toho po?ád nechce nechat. Mají skauty tady tady a tady. Ned?la jim problém infiltrovat kteroukoli allianci si vybereme. To nebude problém,

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:03pYco toho po?ád nechce nechat.
00:04 - 00:05Mají skauty tady
00:05 - 00:07tady a tady.
00:08 - 00:12Ned?la jim problém infiltrovat
00:12 - 00:15kteroukoli allianci si vybereme.
00:17 - 00:19To nebude problém,
00:19 - 00:21pošlem na Pima 400 rusák?.
00:24 - 00:26Morphe...
00:27 - 00:28Oni...
00:31 - 00:33T?m 400 rusák?m nev??í ani 2-denní char.
00:34 - 00:36Navíc Pimo nemá s pYco nic spole?nýho.
00:53 - 00:58Každej kdo nemá ve jménu Morph vypadne.
01:13 - 01:15Jak mám kurva RMT?
01:15 - 01:17Každej rusák vyd?lá desetkrát tolik...
01:18 - 01:23a na m? se nalepí n?jaký pYco?
01:25 - 01:28Si kurva myslej že to hraju pro zábavu?
01:29 - 01:31Jen ti boti!
01:31 - 01:34S ledem z empu se m?žete jít bodnout!
01:34 - 01:37Poslední PLEX sem prodal h00dov? babi?ce,
01:37 - 01:40co ztuhla loni!
01:40 - 01:42Naše prognóza ?íká, že v NPC korp?...
01:42 - 01:46Bych pot?eboval 97 account? abych to nat?žil!!!
01:46 - 01:48Rozb?hneme klienta i na my?ce v kuchyni...
01:48 - 01:52A co když máma bude d?lat nádobí?
01:53 - 01:54A tablety za PLEXy nekoupim!
01:56 - 01:57Kdykoli n?co vymyslim
01:57 - 02:00tak ti jeho podržtaškové
02:00 - 02:03p?ijdou a rozbijou mi lodi?ky!
02:04 - 02:08Myslíte že m? to baví?
02:08 - 02:13Nap?ed mi na mapnetu zakažou prodávat
02:14 - 02:16a pak už ani nemám co!
02:17 - 02:21Za všechno m?že ten jejich egoistickej Fuarran!
02:27 - 02:29Moch se nechat normáln? okrást...
02:30 - 02:34Sta?ilo psát dlouhý žvásty a lidi tomu v??ili.
02:34 - 02:36Žvásty o spolupráci.
02:41 - 02:42Ale te?...
02:43 - 02:47všechny plány šli doháje. Když už ne pYco tak m? red.c vyženou sami.
02:48 - 02:53Dy? už mi to nežerou ani azbukou!
02:54 - 02:56A k tomu ti boti.
02:56 - 02:59Nap?ed CCP za?ne za to banovat
03:00 - 03:02a pak za?ne prošet?ovat nahlášený botery.
03:04 - 03:07To bude dobrý, p?jdem do wowka.
03:14 - 03:16Nem?l jem si s titánem za?inat...
03:19 - 03:23To se nedalo odhadnout, že se nenechaj.
03:25 - 03:26Je konec.
03:31 - 03:33Botovat se už nedá.
03:40 - 03:46Jediný co sem myslel že mi z?stalo je flejmovat na mapnetu.
03:46 - 03:49Ale nikdo už nev??í...
03:53 - 03:56Na tomhle videu kon?ím.