Norsk energipolitikk

12,927 views • 12/10/2016

Description

Eksportkabler, eksport av kraft, vindmøller, elektrifisering, klima m.m.

Captions

00:00 - 00:05Kan kraftbransjen klare å tredoble sitt utbytte neste 10 år?
00:05 - 00:07Vil strømkundene betale regningen uten å mukke?
00:07 - 00:10Her er historien: Vi brukte bakveien!
00:11 - 00:16Salget av strøm ble liberalisert av Eivind Reiten – selskapene fikk selge krafta hvor de ville.
00:17 - 00:21Også til utlandet og EU.
00:21 - 00:24Denne galskapen måtte knyttes til et politisk begrep.
00:29 - 00:31Klimaet.
00:31 - 00:34Alt som skader folk flest må framstå som klimatiltak.
00:38 - 00:40Da er også media med.
00:41 - 00:47Her driver vi seriøs business, og så har vi fått folk til å tro at vi er opptatt av klimaet.
00:47 - 00:50Grunnlaget var lagt: De nye ”klimatiltakene” kom på løpende bånd.
00:50 - 00:56”Grønne” sertifikater til ulønnsom vindkraft.
00:58 - 00:59Flere nye eksportkabler til EU.
00:59 - 01:01Småkraftverk til Sveits.
01:04 - 01:06Dyre, ”smarte” strømmålere
01:06 - 01:08installeres i alle hus - til ingen nytte.
01:13 - 01:14Det er genialt.
01:14 - 01:16Marius Holm og Kari Kaski er med.
01:16 - 01:20Det er for godt til å være sant.
01:21 - 01:27EU overtar kraftforvaltningen. Norske myndigheter abdiserer.
01:35 - 01:36Elektrifisering av sokkelen
01:36 - 01:39Statoil kan selge den gassen som nå brukes i Nordsjøen.
01:41 - 01:44Vi skulle ha brukt krafta vår til å fjerne 75 TWh med fossil energi i Norge.
01:44 - 01:47Men vi driver jo business: Og da trenger vi inntekter
01:47 - 01:49som kan dekke Terra-skandaler
01:50 - 01:53og Troms Kraft sitt kultureventyr i Sverige.
01:54 - 01:56Eksport og
01:56 - 01:58unyttig bruk av strøm
01:58 - 02:02gir det kraftunderskuddet som får opp strømprisen.
02:05 - 02:07Æ kvæles.
02:10 - 02:11Siv Jensen
02:11 - 02:13gir skattelette til de rike.
02:15 - 02:17Venstresida tror Norge bør gå foran
02:17 - 02:20og vise EU vei. Vi har tjent så mye på olja,
02:21 - 02:28at kronene våre bør brukes i et Europa som er så fattig at Euroen må plassere i skatteparadiser.
02:29 - 02:30Med støtte fra Regjeringen?
02:30 - 02:32Fra hele regjeringen og fra Jonas.
02:36 - 02:39Underskuddet skal kompenseres av fossil kraft fra EU.
02:40 - 02:42Til og med vindmøllene kan bli ”lønnsomme”.
02:50 - 02:55Og så biobrensel med mye CO2 på tanken.
02:56 - 02:58Synes du folk er lettlurte?
02:58 - 03:04Så lenge vi kan gjøre dette med politikernes velsignelse og med støtte fra pressa, er det ingen som kan stoppe oss.
03:04 - 03:09Folk flest vil nok oppdage bløffen,
03:09 - 03:11men da er det for seint.
03:16 - 03:20Hvor har miljøbevegelsen vært?
03:23 - 03:26På seminar hos fjortisene i Natur og Ungdom?
03:31 - 03:36All vannkraft burde egentlig eksporteres som industrielle produkter som kunne gi arbeidsplasser i Norge. Men er det for seint?