9521 views
Finnmark - der untergang
Finnmark - der untergang, hvordan fylkessammenslåingen mellom Troms og Finnmark egentlig foregikk

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:03Det nye fylket blir et gedigent rike
00:04 - 00:05All makt må samles!
00:05 - 00:07Tromsø er den naturlige nye hovedstaden
00:08 - 00:12Her må vi samle all ledelse
00:12 - 00:15Politisk, administrativt, alt!
00:17 - 00:22Finnmark sin 4+ -modell er irrelevant?
00:24 - 00:26Willy....
00:27 - 00:28Finnmark...
00:31 - 00:33Finnmark krever maktfordeling
00:34 - 00:36De vil ha fylkesrådmannen!
00:53 - 00:58Alle som ikke tilhører forhandlingsutvalget går ut
01:13 - 01:15De vil ha MAKTFORDELING
01:15 - 01:17Alt må jo til Tromsø!
01:18 - 01:23Vadsø er en blindtarm
01:25 - 01:28Hvordan våger de å påstå at de kan styre...
01:29 - 01:31Styre det nye fylket!
01:31 - 01:34De har ikke universitet engang
01:34 - 01:37Jeg har ikke vært der selv
01:37 - 01:40Men UiT sies å være fantastisk
01:40 - 01:42De samarbeider visst med UiT de også
01:42 - 01:46SAMARBEIDER DE
01:46 - 01:48Det går visst godt også
01:48 - 01:52Løgn og forbannet tant
01:53 - 01:54Det er jo for langt unna
01:56 - 01:57Flyr de liksom med Widerøe dit?
01:57 - 02:00Har du sett de billettprisene!
02:00 - 02:03Eller kanskje de bruker lyd/bilde
02:04 - 02:08Da har de jo avansert teknologi
02:08 - 02:13Dette skulle være en enkel annektering
02:14 - 02:16Vi skulle få Goliat!
02:17 - 02:21Oljefelt, russergrense, ALT
02:27 - 02:29Det er jo bare motstand å møte
02:30 - 02:34De har brutt, vi har brutt
02:34 - 02:36Ingenting virker
02:41 - 02:42Hva kan vi gjøre nå?
02:43 - 02:47Er det INGEN som har noen gode råd
02:48 - 02:53Vi må få knekket deres forhandlingsutvalg
02:54 - 02:56Jeg har truet
02:56 - 02:59Jeg har løyet
03:00 - 03:02Jeg har prøvd alt!
03:04 - 03:07Han finner sikkert på noe
03:14 - 03:16Vi har bare en mulighet
03:19 - 03:23Vi må... vi må prøve...
03:25 - 03:26Å få til en megling
03:31 - 03:33En "megling"...
03:40 - 03:46Storberget skylder meg en tjeneste
03:46 - 03:49Jeg hjalp ham på sist årsmøte
03:53 - 03:56Han var i en lei knipe på kvelden...