117 views
Julaquiz 2015
Julaquiz 2015

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:05Gi alt for ditt lag og for Fugl Fønix, det suverene etablisement!
00:01 - 00:07Vyrde tevlarar frå land og strand!
00:05 - 00:10Måtte det mest trufaste og underdaninge lag vinna!
00:08 - 00:13No er det straks klar, så ta plass!
00:14 - 00:18Vår Store Sol Audun had press inn ends fleire lag
00:19 - 00:20frå alle distrikt av vår suverene Kommune!
00:21 - 00:23Overkvalifiserte Dalsbuar, staute Nordstrondingar
00:24 - 00:30Lojale Sjoarar og ein og annan undersått frå Skånvikik
00:31 - 00:35Så gjer dykk klar, dei som har pugga,dei som har studert
00:36 - 00:38... og dei som er med på kjøtt og flesk.
00:39 - 00:42Det blir spørsmål frå heile vårt uovervinnelige rike!
00:43 - 00:46Våre O'Store quizmeistarar vil lose dykk gjennom
00:46 - 00:49geografi, sport, underhaldning og mange andre tema.
00:49 - 00:52Me hilsar deg velkommen til vår uovertrufne Julaquiz!