57 views
Hitler Plan to Make "Almat"
leave a like pls

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:01you're make a "ALAMAT"
00:02 - 00:04Ano bayan ang pinag-sasabi mo?
00:05 - 00:06Ikaw diay gagawa!
00:07 - 00:09kata-as taas, niyan! you Suck
00:10 - 00:13Si ma'am Lapiz sugoon niya ako gaga wa niyan!
00:13 - 00:14boysit!
00:15 - 00:17Go Bring me MAM LAPIZ
00:17 - 00:17MAM LAPIZ!
00:18 - 00:18MAM LAPIZ!
00:19 - 00:22MAM LAPIZ!