23 views
Motor
Digtet ‘Motor’ er et moderne digt bestående af 5 strofer. Digtet har en fri versform uden rim og rytme, og har genren centrallyrik. Miljøet og omgivelserne beskriver han som værende helt perfekte - som et sted, der er rart at være, hvor man kan være fri i flotte omgivelser og ikke behøver at tænke på andet. Digtets første semantiske felt er “køretøj”. Hermed knytter der sig et par ord, som er med til at udgøre det semantiske felt, nemlig ord som støj, motorcykel, kraft, hestekræfter, maskine, styrke, Harley Davidson og udblæsning.

Share

Report this video

Captions

00:01 - 00:07Digtet ‘Motor’ er et moderne digt bestående af 5 strofer.
00:08 - 00:13Digtet har en fri versform uden rim og rytme, og har genren centrallyrik.
00:14 - 00:18Miljøet og omgivelserne beskriver han som værende helt perfekte
00:19 - 00:20som et sted,
00:21 - 00:23der er rart at være,
00:24 - 00:30hvor man kan være fri i flotte omgivelser og ikke behøver at tænke på andet.
00:31 - 00:35Digtets første semantiske felt er “køretøj”.
00:36 - 00:38Hermed knytter der sig et par ord,
00:39 - 00:42som er med til at udgøre det semantiske felt,
00:43 - 00:46nemlig ord som støj, motorcykel, kraft, hestekræfter,
00:46 - 00:49støj, motorcykel, kraft, hestekræfter,
00:49 - 00:52maskine, styrke, Harley Davidson og udblæsning.